Panis Angelicus             C. Franck曲

Abendlied                        J. G. Rheinberger曲

Ave Maria                       J. Busto曲

Ave Maria                       G. Caccini曲 / P. M. Liebergen 編曲

頭擺的你                       陳永淘 詞曲 / 蔡昱姍 編曲

大埔調                           客家歌謠 / 林純慧 編曲

十八姑娘                       謝宇威 詞 / 鄧雨賢 曲 / 蔡昱姍 編曲

愛情樹                           王友輝 詞 / 冉天豪 曲

When I Fall In Love                E. Heyman詞 / V. Young曲 / R. Robinson 編曲

You Raise Me Up            B. Graham 及R. Lovland詞曲/ R. Emerson 編曲

All Things Bright and Beautiful C. F. Alexander 詞 / J. Rutter曲

Bridge Over Troubled Water         P. Simon詞曲 / C. Sechler 編曲

故  鄉                           張  帆 詞 / 陸華柏 曲

夜雨聞鈴腸聲                    韋翰章 詞 / 林聲翕 曲

白雲歌送劉十六歸山            李  白 詩 / 屈文中 曲

迎向春天                       王尚義 詞 / 林聲翕 曲

創作者介紹
創作者 成大校友合唱南團 的頭像
成大校友合唱南團

成功大學校友合唱團(南團)

成大校友合唱南團 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()