The Lord Bless and Keep You (抱歉當天只錄到一首)

平沙落雁 https://www.youtube.com/watch?v=kSCXrHCeGcs

生命之歌 https://www.youtube.com/watch?v=gO3aADE1wy8

星月交輝 https://www.youtube.com/watch?v=HOrTmsMSzo8

快樂的聚會 https://www.youtube.com/watch?v=xwsPBsy6gZI

馬蘭姑娘 https://www.youtube.com/watch?v=t_wWVs3Bejc

Come Again https://www.youtube.com/watch?v=jBjGhM-oFdA

Early One Morning, Migaldi Magaldi https://www.youtube.com/watch?v=jJLBY8WBIkk

Seaside Rendevous https://www.youtube.com/watch?v=PkAtGnw8Xbc

The Holy City https://www.youtube.com/watch?v=pwhPh9fpEtQ

Do you hear the people sing https://www.youtube.com/watch?v=K-OL5eTBhw4

龍眼之歌 https://www.youtube.com/watch?v=vchWKGBIKcI

搖擺之歌: https://www.youtube.com/watch?v=A3KvRd7pG5U

Verano Porteno:https://www.youtube.com/watch?v=RPeLwO4vx5s

向前行:https://www.youtube.com/watch?v=wLJIm6eLbm8

Old Irish Blessing:https://www.youtube.com/watch?v=ZD4aEzlxJ5A

雪花的快樂:https://www.youtube.com/watch?v=nElaA1Z3nhM

回憶: https://www.youtube.com/watch?v=6vWyJQGGgXo

 

* 感謝張樸為我們全程錄影 *

 

創作者介紹
創作者 成大校友合唱南團 的頭像
成大校友合唱南團

成功大學校友合唱團(南團)

成大校友合唱南團 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()